Professionals/ training

Als trainer begeleid ik met regelmaat workshops, intervisie en supervisie. De rode draad hierin is de aandacht voor de zorgverleners als mens. Hoe kan je openstaan in de ontmoeting met de hulpvrager,  in contact blijven met jouw eigen gevoelens en bewust van jouw eigen waarden?  Voor zorgverleners die geraakt zijn door een situatie op het werk, bied ik supervisie waarin ik reflectie combineer met een lichaamsgerichte benadering. Ervaringen die impact op ons hebben, worden namelijk in ons zenuwstelsel opgeslagen en die is toegankelijk via het lichaam.

Workshops/ lezingen kan ik in overleg op maat maken. Vraag gerust vrijblijvend een offerte op maat aan via de contactgegevens.

Zie voor inspiratie het onderstaande trainingsaanbod:

  • 'Levensvragen in de kinderpalliatieve zorg.' (Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie/ Netwerk Integrale Kindzorg Utrecht)
  • 'Signaleren en eerste hulp bij levensvragen.' (Centrum voor Levensvragen Gooi & Vechtstreek)
  • 'In gesprek over levensvragen.' (Vakgroep medisch maatschappelijk werkers en psychologen, Merem revalidatiezorg).
  • 'Present zijn in het sociaal werk.' (Versa Welzijn)
  • 'Gedeelde ruimte: de relatie tussen de hulpverlener en de cliënt.' (Versa Welzijn)

"Esli staat klaar voor de medewerkers in het hospice. Het is heel prettig om met haar samen te werken. Ze helpt je bewust te maken waar een vraag/ houding vandaan komt."  Albertine van Helbergen, verpleegkundige hospice C'est-La-Vie-huis.

                                                                  Foto: Marcel Kolenbrander